Osztályok hírei

Olvasni tanulunk 1.C

Olvasástanulás-tanítás egy meglehetősen szép, de nehéz folyamat. Sokféle módszer alkalmazható az olvasás tanítására. Nálunk a hangoztató-elemző-összetevő módszert használjuk. A magyar helyesírási rendszer hangjelölő és betűíró. A mi írásrendszerünk egyértelműen a hangoztató módszernek kedvez: tehát a hangokból való kiindulásnak, majd a hanghoz a megfelelő betű megtanulását.   Tehát a gyerekenek fel kell tudnia ismerni a hangot, hanghoz megjegyeznie a betű nyomtatott képét, majd ezt írottan is elsajátítja és leírja. Itt zajlik ez a bizonyos nehéz agyi munka, amikor ő ezeket összetudja kapcsolni, feltudja idézni, felismeri mind a nyomtatott mind az írott képét az adott hangnak.  Majd ezeket a különálló betűket össze kell olvasnia. Egy állandó egység, a szótag adja meg a nyelv ritmusát. Ezért fontos a hangoztatás, meghallani adott hangokat a szóban, hogy az a hang hol van a szóban, hány hangból-betűből áll egy szótag-szó. A tanórákon hanghallás – emlékezet- beszéd-ritmus stb. fejlesztő gyakorlatokat csináltunk –csinálunk. Pld: Akkor tapsolj, ha hallod a szóban a…..hangot, szógyűjtés adott hangra, kakukktojás keresés – melyik nem illik a sorba, nyelvtörők, szópárok – melyiket hallod egyformának, ritmus tapsolás, szavak letapsolása – ez  a tördelés. Mozgásos fejlesztés minden nap a torna óra keretén belül folyik, egyrészt mozgásterápia, másrészt sok egyéb mozgásos játék, tornagyakorlat elvégzésével, ami az olvasás és írás elsajátítását segítik, pl: járás kis és nagy lépésekkel, különböző kéz- és lábtartásokkal. (magas tartás, karkörzés, lábujjon járás, indiánszökdelés, vonatozás összekapaszkodva, hirtelen irányváltoztatások, egyensúlyozás, keresztező mozgások, ugrálás, mászás, labdaadogatás, labdajátékok, ütemes tapsolás, járás, stb.).

Novemberben tehát elkezdtük a betűtanulást és összeolvasást. Tankönyvben a 29.oldalig jutottunk. A 7.olvasási feladatot pénteken két nap után megpróbáltam felmérni, kiknek megy az összeolvasás. Pontosan az osztály fele gyönyörűen összeolvas. A másik felénél két részre osztanám a gyerekeket. Többen már csak egy hajszálra vannak attól, hogy ráérezzenek az olvasás lényegére. Ketten-hárman vannak, akik nem jegyezték meg a tanult betűk nyomtatott képét. Tehát összeolvasásról szó sem lehet, hisz nem jut eszükbe milyen betűt látnak. Ugyanilyen olvasási gyakorlatot kaptak hétvégére feladatlapon, amit bekapcsoltam a tankönyvükbe. Ezt gyakorolják a hétvégén. Kérem a KEDVES SZÜLŐKET, hogy legyenek türelmesek a gyerekekhez. Akik még nem kaptak egyest, majd kapnak később, egy hét múlva, egy hónap múlva. A felkiáltójel, amit odaírtam nekem szól, hogy tudjam, nem ment, még térjek vissza rá. És Önöknek jelzés gyanánt, hogy információjuk legyen, hogyan halad a gyermekük. Persze a gyereknek sem árt, ha tudja hol tart, mert sokszor inkább játszadoznak, piszmognak és nem végzik velünk a gyakorlatokat.  Az olvasni tanuló gyerekeket nem szabad egymáshoz hasonlítgatni. Kérem ne tegyék ezt sem osztályon belül, sem ismeretségi körükön belül sem. Minden gyermek a maga útját járja. Van, aki aprókat lép, van aki nagyobbakat. Van, aki lassít közben egy kicsit. Végül mind célba ér majd és megtanul olvasni.

Írásból most sokkal nagyobb sikereink vannak, könnyedén és szépen írtak. Igazán elégedett vagyok. Mi mindig ugyanazt a betűt olvassuk és írjuk, tehát egyszerre tanulják olvasni és írni. Egy hétre általában két betűt tervezek átvenni, hacsak nincs közben szünet.

Matematikából az 5-ös szám írásáig jutottunk. Két hete már lassacskán összeadunk, kivonunk, összehasonlítunk és bontunk ebben a számkörben. Ezen a héten kaptak jegyet egyet számtollbamondásból, mindenkinek egyes lett. Remek. Másikat pedig összeadásból és kivonásból. Itt négy tanulót kivéve a többiek remekül számoltak, csillagos egyeseket és egyesek születtek. Nagyon szépen dolgoztak. Akik nem szereztek egyest, azoknak a teljesítményt százalékban írtam be az ellenőrzőbe, hogy tudjuk hányadán állunk. Egyelőre. Lesz jobb is.

Szlovák nyelvből ezen a héten együtt volt a két csoport. Nálam már megszokott, hogy minden héten szókincsfejlesztéssel kezdünk. Megtanulunk egy új képet-szavakat a festett barátainkról. Ezekkel a szavakkal mondatokat alkotunk feltett kérdésekre válaszolva -szlovákul természetesen. Illetve magyarról szlovákra fordítunk mondatokat. Ezek általában olyan mondatok, amiknek hasznát is veszi. Ezeket a mondatokat állandóan mondjuk, különféleképpen mondatokaba foglaljuk. Majd hétvégén lefelelnek belőle. Nincs ezzel soha gondunk. Mellette a tankönyvből most a házunkban található helyiségek megnevezését tanultuk, egy-két mondatot fogalmaztunk hozzá. Az én csoportom ehhez szokva volt, ők már csütörtökre szinte kivétel nélkül tudták a heti tananyagot. Nagyon ügyesek. A másik csoportból is le tudtam osztályozni tanulókat, de ott elmaradt nekem pár gyerek a tanulnivalóval. Vannak, akik a szavakat sem tudták megtanulni. Az ellenőrzőbe Dušan és Náš dom bejegyzéssel terveztem az osztályzatokat beírni. Én csoportomnál mindenki lefelelt és egyest kapott, de a másik csoportnál nem mindenkit tudtam leosztályozni, mert nem tudták. Nekik azért nincs ott jegy.

Hétvégi feladatok: olvasási gyakorlatok, egy feladat a matematika munkafüzetben, m írása a kicsi írásfüzetben.

Kellemes hétvégét kívánok!

Tisztelettel: Bánki Melinda

Legfrisseb osztályhírek

Közelgő esemény

Elérhetőségek

Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda

  • 001npedit2
  • 002efsr
  • 003pop3