Ars poeticánk

Ars poeticánk

Minőség, kínálat – és ami mögötte van...

Ahogyan az iskolaérettséget gyermekük eléri, mindig komoly dilemma előtt állnak a szülők, hiszen általában több alapiskola közül is választhatnak. Ami bizonyos, hogy egyre több szülő nagyon alaposan meggondolja ezt a gyermeke egész életére kiható döntését, vagyis hogy hová adja a kicsit. Információkat gyűjt, ellátogat a potenciálisan szóba jövő intézményekbe, kérdez, gyermekét is elviszi oda. Ez talán a legjobb döntés, hogy megalapozottan és felelősségteljesen válasszanak iskolát gyermekük számára, hiszen kilenc iskolai esztendőre válik második otthonukká a választott alapiskola. Ezért is nem helyénvaló a még sokakba berögzült szempont, az intézmény közelsége. Érthető és racionális indok persze, ám manapság a közlekedés már nagyon könnyen megoldható, akár szülőtársak segítségével.
Jó pár éve a szlovákiai oktatás támogatása a diáklétszám szerint történik. Ez természetesen motiválja az iskolákat, hogy „kínálatukat” színesítsék, saját iskolájuk minőségi voltát erőteljesebben „kínálják”. Ennek ellenére néhány tanintézmény még napjainkban sem ismeri fel küldetésének lényegét, azt, hogy igazából szolgáltatást nyújt. Iskolánk már sok éve, a diáklétszám szerinti támogatás előtt is a minőségre és a versenyszellemre helyezte a hangsúlyt, ami napjainkban egyre intenzívebben van jelen az oktatás, a nevelés és a szabadidős tevékenység minden területén. A Vámbéry Alapiskola a gazdasági változások idején is vállalta a gyérebb létszámú több osztályt, mint a sűrűbb létszámú kevesebbet, épp azért, mert a feltételrendszer a minőségi oktatásra így hatványozottan adott. Harminc esztendős múltunk szinte kalandos, izgalmakkal teletűzdelt tartalmú, ám ami évek óta markáns tény, az a létszámgyarapodás. Ez a gyereklétszám a 2012/2013-as tanévben rekordnagyságú, hiszen az elsőbe beíratott tanulóink száma 103, és az 5. évfolyamban is létszámnövekedés tapasztalható. Pozitív visszacsatolásként értelmezzük ezt, ami jelzi, jó szakmai úton halad intézményünk.
Ehhez az irányhoz természetesen egy olyan „ütőképes” tantestület szükséges, ahol pedagógusaink többsége megszállott, hivatását szerető jó szakember. Az erős tantestület mellett fontos a megfelelő tárgyi eszközök jelenléte, amelyek a legtöbb esetben a szülők és pozitív elbírálású pályázatok segítségével beszerezhetők. De nélkülözhetetlen az iskolai alkalmazottak minőségi munkája is, csak hogy példaként említsem szakácsaink finom étkeit, vagy a szép és tiszta termeinkről gondoskodó takarítónőink szerepét, a biztonságos és akadálymentes tantermeket felügyelő gondnokaink vigyázó munkáját.
A Vámbéry állandóan lüktet – a céltáblát, mielőtt elérnénk, tovább kell helyezni, valljuk. S a legfontosabb, hogy a minőségi kínálat mögött lelkiismeretes és tisztességes munka kell rejtőzzön.

Elérhetőségek

Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda

  • 001npedit2
  • 002efsr
  • 003pop3