Tananyagról

Tananyag és tankönyvfejlesztés

    A tudásalapú gazdaság és társadalom igényeihez igazodó oktatási rendszer hatékonyságának fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia a tudásközvetítő médiumok (tankönyvek, digitális tanítási, tanulási eszközök, tudástárak stb.) megújításának. 2005-ben az UNESCO a tankönyvekkel és a taneszközökkel kapcsolatos stratégiai útmutatójában kulcsfontosságúnak tartja, hogy a tankönyvek, oktatási segédanyagok tartalmukban és megjelenésükben megfeleljenek a tanulók fogalmi felkészültségének, nyelvi környezetének, hátterének, igényeinek. Továbbá az aktív, életközeli, minőségi oktatást tartja elfogadhatónak, amely valós és mérhető eredményekhez vezet. Végül pedig fontos elvárás, hogy a tankönyvek, oktatási segédanyagok megfizethetők, elérhetők és tartósak legyenek. Arra is számítani kell, hogy a következő évtized során a kommunikációs technológiák fejlődése várhatóan tovább folytatódik, és magával hoz egy világméretű változást az oktatási anyagok fejlesztése és használata terén

    Az új tankönyveknek korszerű, tanulóközpontú oktatási paradigmára kell épülniük, és az európai trendeknek megfelelően kompetenciák fejlesztésére kell irányulniuk.

    A kompetenciaalapú tudásértelmezés természetesen nem jelenti az ismeretekről való lemondást, hiszen az Európai dokumentumokban használt kompetenciaértelmezés szerint a kompetencia ismeretek, képességek és attitűdök egységeként írható le.

    A tankönyvek készítésekor fokozottan figyelembe kell venni a netgeneráció igényeit is, ez pedig a papíralapú forma mellett az elektronikus tankönyvek, tananyagok térnyerése felé mutat. Meg kell kezdeni a fokozatos áttérést a nyomtatott tankönyvekről a digitális tananyagok használatára. Az új taneszközöknek lehetőséget és ösztönzést kell adnia a korszerű kommunikációs technológiák tanításban és tanulásban való alkalmazására, legfőképp a tanulási-tanítási folyamatok személyre szabott támogatására.

    A tananyag menüpont alatt megpróbáljuk bemutatni, hogy e törekvésekben hol tartanak az egyes kiadók. Reméljük a tanulóknak és szülőknek is egyaránt hasznos információkkal szolgálunk majd!

Elérhetőségek

Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda

  • 001npedit2
  • 002efsr
  • 003pop3