Iskolaotthonos programunk

Iskolaotthonos programunk

Az iskolába lépés jelentős változás a gyermek, illetve a szülők életében. Ezt a nehéz időszakot szeretnénk számukra megkönnyíteni egy olyan oktatási formával, amely segíti az átmenetet az óvoda és az iskola között, megkönnyíti a beilleszkedést és elősegíti a helyes tanulási szokások kialakulását.
Az alsó tagozaton az egész napos oktatást és nevelést oly módon szervezzük meg, hogy a délelőtti és délutáni időszakra biztosítva legyen a tanulók számára az új ismeretek elsajátítása és a következő tanítási napokra való felkészülés.

Hogyan is történik ez a különböző évfolyamokban?

1. és 2. évfolyam – Minden osztálynak van saját napközis csoportja és nevelője. Az osztályfőnök és a napközis pedagógus napi kapcsolatban van egymással, az utóbbi a munkáját a délelőttökhöz igazítva, a tanítóval együttműködve végzi. Megbeszélik azt is, melyik tanuló melyik tantárgyból igényel több gyakorlást. A tanulók nem viszik haza naponta a tankönyveiket, füzeteiket. A tanítási héten nincs otthoni tanulás, hiszen a gyermekek a napköziben megoldják, begyakorolják a kapott házi feladatokat. Az iskolatáska csak hétvégén kerül haza, s csak akkorra kapnak a nebulók otthoni házi feladatot, amely általában a heti tananyag ismétléséből áll. Minden évfolyamban vannak olyan gyerekek, akik délutánonként különféle szakkörökbe járnak. Ha tanítás után rögtön elmegy a tanuló, a pedagógusok valamelyike felírja neki a házi feladatot, amelyet aztán otthon szülei segítségével megold és másnapra elhoz.
3. évfolyam – Az aktuális tanév második félévétől, általában a hét közepén, legalább egy alkalommal, általában szerdán a tanulók önállóan megírják a napköziben a házi feladataikat és egyedül is tanulnak. Mindig kéznél van a napközis pedagógus, aki a gyermek kérésére segítséget nyújthat, valamint kikérdezheti őt. Ha valamit nem sikerül megoldania, megtanulnia az iskolában, hazaviszi a tankönyvét, füzetét, és a délután további részében befejezi azt.
4. évfolyam – Itt már fel kell készülniük a kisdiákoknak a továbblépésre, vagyis arra, hogy a következő tanévben már felső tagozatosok lesznek. Év végéig meg kell tanulniuk önállóan tanulni. A negyedikes már hetente legalább kétszer (2 tanítási napon) hazaviszi a tanulnivalót. A kiválasztott napokon a napköziben önállóan megírja, megtanulja a feladatait, szükség esetén a napközis pedagógus is segíthet. Amivel elmarad, hazaviszi. Ebben az évfolyamban már meg kell tanulnia előkészíteni a dolgait másnapra és az órarendjének megfelelően berakodni az iskolatáskába. Ajánlott, hogy a szülő kezdetben szorosabban ellenőrizze gyermekét. Ha betartjuk ezt a fokozatosságot, a tanulóknak a felső tagozaton nem lehet nagyobb problémájuk, ahogyan ezt az eltelt kilenc esztendő tapasztalatai és eredményei is bizonyítják, hiszen első „iskolaotthonos” csoportjaink immáron 9.évfolyamosok.

2014. május 30., az alsó tagozatos pedagógusok

Elérhetőségek

Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda

  • 001npedit2
  • 002efsr
  • 003pop3