Osztályok hírei

Enyészet hava

Tisztelt Szülők!

    Míg a természet téli álomra készül és az elmúlás szemlátomást a küszöbön áll, mi az iskolában negyedévi munkánkat értékeltük és minden téren nagy munkában vagyunk. Lezajlott a negyedévi értékelő konferencia. Hiányzásunk eléggé sok. Igazolt hiányzásokról van szó, hosszantartó betegségek és műtét miatt. Ismételten kérem a szülőket, hogy reggel időben érkezzenek meg az iskolába! Egy tanulónál ez okoz gondot. A hiányzások alatt a szülők kérése alapján még aznap elküldöm a délelőtti tananyagot és délutáni feladatokat. A gyerekek a betegség alatt szépen igyekeznek mindent bepótolni, nincs gondjuk a felzárkózással. Napköziben szépen dolgoznak. A tananyaggal a terv szerint haladunk. A tanulók a tanórákon igyekvőek, aktívak. Szorgalmasak és kitartóak, aminek eredménye a szép tanulmányi eredményeik. Magaviseletük még ha nem is kifogástalan minden esetben, mindenképpen példás. Iskolai feladataikat örömmel teljesítik, házirendet betartják, társaikkal barátságosak és segítőkészek. Felnőttekhez tisztelettudóak.
    Hétfőn az író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával remekül sikerült. Beszámolót róla az iskola weboldalán olvashatnak RÉM JÓ ÖTLET címszó alatt.
    Matematika: A nyolcas szorzótáblát még mindig nem hagytuk el. Sőt, még hétvégére is ezt kapták ismételni, gyakorolni. Természetesen a többivel együtt. Ezres számkörben számoltunk többet. Már bizony egyes átlépéssel is összeadtak háromjegyű számokat. Kétszer számoltak jegyre. Az elsőben voltak nehezebb feladatok, mondhatni olyan „ baglyos” feladatok. Nagy meglepetésemre csak hárman kaptak rossz jegyet, ketten kettest, többiek egyest. Szinte magam sem hittem. Azt is tudták, amit nem reméltem. A második értékelt munkájuk viszont mindent tartalmazott, amit eddig gyakoroltunk: számszomszédok, összehasonlítás, növekvő sorrendben számsor folytatása, átlépés nélkül egyesek , tízesek, százasok hozzáadása és kivonása háromjegyű számokhoz. Ezt ketten írták meg kettesre a többiek csillagos egyeseket és egyeseket zsebeltek be. Fantasztikus!!! Pénteken négyzethálón alakzatok átmásolásával, tükrözésével dolgoztunk. Na, vannak itt nehézségeink. Mindig is küzdöttünk ezzel. Mivel nehezen megy, kaptak ilyen rajzolós feladatlapot hétvégére.
    Magyar nyelv tanóráink legszebb pillanatait József Attila verseinek a felolvasása és megbeszélése jelentette. Mély emberi és legfőképp őszinte érzelmek tükröződtek gyermeki arcocskáikon. Másképp ejtjük másképp írjuk továbbra is terítéken.
    Szlovák nyelvből a Tyúkocska meséből lefeleltek. Csak a kérdéseket és a tagadó mondatokat feleltettem. Tudták. A szöveggyűjteményben feldolgoztunk egy almafáról szóló mesét, olvasási gyakorlatokat végeztünk, feladatokat oldottunk hozzá. Két napon keresztül a munkafüzetekben dolgoztunk, helyesírási tudnivalókra fókuszáltunk.
    Jövő héten esedékes lesz már egy kis természetismeret és honismeret feleltetés.

Hétvégi feladatok: 1 szövegértés, 1 matematika, 1 geometria feladatlap

Kellemes hétvégét kívánok!
Tisztelettel: Bánki Melinda

Legfrisseb osztályhírek

Közelgő esemény

Elérhetőségek

Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda

  • 001npedit2
  • 002efsr
  • 003pop3