Osztályok hírei

Karácsony a 2.C-ben

„Most megmarad a hit, a remény, a szeretet,
– ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.“

Tisztelt Szülők!

Míg karácsonyhoz eljutottunk sok minden történt. A igazi készülődés még novemberben elkezdődött. Összeállt a műsor, tanultuk a dalok szövegét, gyakoroltuk a mozdulatokat és a tánclépéseket, próbáltuk a jelenetet. Közben készültek az ajándékok a szülőknek, nagyszülőknek. Mai napon végre a karácsonyi ünnepség és ajándékozás is megtörtént. Minden gyerek izgatott és boldog volt. Játszottak, szórakoztak, táncoltak, jókat beszélgettek. Kerek volt a napjuk. Külön köszönet a szülőknek, akik hozzájárultak a mai naphoz: Bodó Bartalos Bernadett, Bugár Melinda és Norbert, Bugár Erzsébet, Kántor Erika, Varga Anikó.
Mindezek mellett természetesen folyt a tanulás. Magyar nyelvből már átvettük a j, ly szavak helyesírását majd a szótagolás szabályait. Mint mindig mindenből, ebből is számot adtak tudásukról tollbamondás és kis felmérő segítségével. Osztályzatokat megtalálták az ellenőrzőben. Legtöbb tanuló kitűnően, pontosan, szépen dolgozik. Osztályzataik nagyon jók, a tanultakat helyesen alkalmazzák. Kevés kivétellel egyeseket írok az ellenőrzőkbe. Előfordul pár tanulónál írásnál nem helyes betűforma használata, pl. nem figyel az a betűnél a szilva alak bezárására felül, k betűnél nem jól köti a masnit, nem helyes irányba kezdi írni a nagy B, P betűket, az ékezet hosszúsága se nem pont, se nem vessző,a z betűnél hegyes a hullám, lelóg a betű alja a sorról. A tanulókat ilyenkor figyelmeztetem,megbeszéljük és újraíratom a szavakat, mondatokat. Kérem, otthon is figyeljenek erre oda! Legtöbbjük írása esztétikus, lendületes és szabályos betűformákat ír. Minden héten felelnek olvasásból is. Olvasásuk szép, folyékony, kifejező. Több tanuló már hangsúlyoz és biztos szövegértéssel olvas, feladatmegoldásokban is önálló. Mások még inkább lassabban, de egyenletes tempóval olvasnak és szövegértésük még segítségre szorul. Otthon a mesék olvasásánál is javaslom az ismeretlen szavak magyarázatát, mondatok értelmezését, a történetek megbeszélését, kérdésekkel tartalom elmondását. Másodikos tanulónak egy mese, történet tartalmát kérdések segítségével el kell tudnia mondani és a nekik közel álló témájú rövid szöveget önállóan megérteni és értelmezni úgyszintén. Matematikában biztos léptekkel haladunk előre. Összeadtunk és kivontunk már kétjegyű számokat tízesátlépés nélkül. Decemberben sikerült átvenni és begyakorolni kétjegyű számokhoz egyjegyű hozzáadását és kivonását tízesátlépéssel. Két tanuló kivételével az egész osztály egyest kapott a tudászint felmérőre. Környezetismeretből is osztályoztam őket.Itt 5-6 tanuló nem szerzett kitűnő értékelést. Környezetismeret munkafüzetet lapozgatva és a feladatokat újra átgondolva átismételhetik a tanultakat. Szlovák nyelvből gyönyörűen dolgoznak. Óráinkon új betűket tanulnak olvasni, írni. Szinte ugyanolyan jól olvasnak szlovákul, mint magyarul. Igaz, itt azért a di,ti,ni,li,de,te,ne,le tud egy kis bonyodalmat okozni. Gyakorlás után mindig ügyesek. Diktátokat kevés hibával, sőt hibátlanul írják. Szituációs játékok, dramatizáció, mesenézés, rajzolás és jókedv kíséri óráinkat. Szép mondatokat alkotnak. Bátrak és aktívak. Hét tanuló rendelt Tücsök újságot, befizették, visszamenőleg szeptembertől megkapták. Hiányzásunk mostanság kicsit több volt. Felsőlégúti betegségek taroltak az iskolában. Kérem, ne feledjék, hogy 5 napot meghaladó hiányzásnál szükséges orvosi igazolás. Feladatok a karácsonyi szünetre: 2 feladatlap szövegértés, 2 feladatlap nyelvtani fejlesztő, 2 feladatlap matematika.
Véget ér az év. Itt a karácsony. Egy kicsit megállunk, megpihenünk. Ünnep közeleg. Ilyenkor fogalmazódik meg bennünk a csend, a nyugalom utáni igény. Hírektől, történésektől, üzenetektől telített világban élünk, minden nap sietünk, dolgozunk. Lelünk csendre vágyik. Kívánom, hogy karácsonykor mindenkit vegyen igazi csend körül, tudjon megpihenni, feltöltődni. A csendben csak szívdobogás hallatszék, azoké, akik Önöket szeretik, s akiket szeretnek.

A szeretetnek melege van a természet hidegében,
világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.

Áldott, szeretetteljes ünnepeket mindenkinek!
Tisztelettel: Bánki Melinda

321418689 678703067136172 8702258547714164958 n

Legfrisseb osztályhírek

2024. május 08.
2023. december 10.
2023. november 08.

Közelgő esemény

Elérhetőségek

Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda

  • 001npedit2
  • 002efsr
  • 003pop3